wwww

www

.

.

Saturday, 29 December 2012

Dương Trương Thiên Lý - Miss World Vietnam 2008

Name: Dương Trương Thiên Lý
Country: June 10, 1989 in Đồng Tháp,  Vietnam
Titles:
1. Miss Universe Vietnam 2008 - 2nd Runner Up
2. Miss World 2008
 - Unplaced
 - Miss People's Choice - Winner

No comments:

Post a Comment

Click For Me...